2ALO
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_biologia-1/2 #B2 216
r_historia-2/2 SD 114
  wf-2/2 #W2 orlik2 u_zaj.art.-1/2 KR 001  
2 8:50- 9:35 r_biologia-1/2 #B2 216
r_historia-2/2 SD 114
r_biologia-1/2 #B2 216
r_historia-2/2 SD 114
j.polski PM 301 j.polski PM 301 u_zaj.art.-2/2 KR 001
3 9:45-10:30 matematyka LL 111 matematyka LL 111 r_j.polski-1/5 NG 113
r_angielski-2/5 #2AR 311
r_wos-3/5 #2WO 103
r_matematyka-4/5 LL 111
r_geografia-5/5 #G2 116
j.niemiecki-1/2 #N2 202
j.hiszpański-2/2 #H2 212
j.angielski-1/2 MS 313
j.angielski-2/2 HP 311
4 10:40-11:25 religia-2/3 DA 303 u_przyroda-1/3 AW 204
u_hist.i sp.-2/3 TZ 303
doradz. zaw. HS 103 r_j.polski-1/5 NG 211
r_angielski-2/5 #2AR 311
r_wos-3/5 #2WO 103
r_matematyka-4/5 LL 111
r_geografia-5/5 #G2 116
u_przyroda-1/3 AW 201
u_hist.i sp.-2/3 TZ 303
5 11:35-12:20 j.angielski-1/2 MS 313
j.angielski-2/2 HP 311
zaj. wych. AW 201 r_biologia-1/2 #B2 216
r_historia-2/2 SD 114
r_biologia-1/2 #B2 216
r_historia-2/2 SD 114
r_j.polski-1/5 NG 211
r_angielski-2/5 #2AR 311
r_wos-3/5 #2WO 103
r_matematyka-4/5 LL 111
r_geografia-5/5 #G2 116
6 12:40-13:25 j.niemiecki-1/2 #N2 202
j.hiszpański-2/2 #H2 212
r_j.polski-1/5 NG 114
r_angielski-2/5 #2AR 311
r_wos-3/5 #2WO 103
r_matematyka-4/5 LL 111
r_geografia-5/5 #G2 116
matematyka LL 111 r_biologia-1/2 #B2 216
r_historia-2/2 SD 114
r_j.polski-1/5 NG 211
r_angielski-2/5 #2AR 311
r_wos-3/5 #2WO 103
r_matematyka-4/5 LL 111
r_geografia-5/5 #G2 116
7 13:40-14:25 r_j.polski-1/5 NG 301
r_angielski-2/5 #2AR 311
r_wos-3/5 #2WO 103
r_matematyka-4/5 LL 111
r_geografia-5/5 #G2 116
j.polski PM 301 wf-1/2 MR hala1 j.angielski-1/2 MS 313
j.angielski-2/2 HP 311
wf-1/2 MR hala1
wf-2/2 #W2 hala2
8 14:30-15:15 religia-2/3 DA 303 j.polski PM 301   matematyka LL 111  
9 15:25-16:10       wf-1/2 MR hala1
wf-2/2 #W2 hala2
 
Obowiązuje od: 19.02.2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-16
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum